ювілей

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

 

 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

 

 Кошторис на 2018 рік

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2018 рік

 

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

 

Звіт про власний капітал за 2018 рік

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік

 

БАЛАНС на 01 січня 2019 року

 

 Кошторис на 2019 рік

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2019 року

БАЛАНС на 01 квітня 2019 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за I квартал 2019 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за I квартал 2019 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за I квартал 2019 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 квітня 2019 року

Friday the 17th. Львівська Школа №8.